Stardust
(Ilan Eshkeri)

 


1. Prologue (Through the Wall) (3:45)

2. Snowdrop (2:45)

3. Tristan (0:40)

4. Shooting Star (3:26)

5. Three Witches (2:42)

6. Yvaine (2:48)

7. Septimus (1:21)

8. Creating the Inn (1:58)

9. Lamia's Inn (8:04)

10. Cap'N Shakespeare (1:27)

11. Flying Vessel (3:42)

12. Cap'N's at the Helm (1:01)

13. Tristan and Yvaine (2:05)

14. Pirate Fight (2:02)
"Can Can" by Jacques Offenbach

15. The Mouse (2:25)
composed by I. E. and Matthew Vaughn

16. Lamia's Lair (3:57)

17. Lamia's Doll (1:42)

18. Zombie Fight (1:08)

19. The Star Shines (3:21)

20. Coronation (2:32)

21. Epilogue (0:52)
composed by Take That
arranged by Ilan Eshkeri

 

TT 53:44

 
 

  • Hudbu složil: Ilan Eshkeri
  • Dirigoval: Andy Brown
  • Orchestrace: Robert Elhai, Julian Kershaw, Jeff Toyne
  • Nahrál: The London Metropolitan Orchestra and Chorus
  • Nahráno v Abbey Road Studios, London, UK
  • Produkce: Stephen McLaughlin
  • Decca Records 2007 (982102)
 

Hudba / Album

Pro mnoho i těch nejotrlejších fanoušků filmové hudby bylo donedávna jméno Ilan Eshkeri zahaleno rouškou tajemství. Nebylo divu. Někdejší asistent Michaela Kamena sice po svém mentorovi převzal německý animovaný snímek BACK TO GAYA, když Kamen podlehl v listopadu 2003 roztroušené skleróze, ale soundtrack se svého vydání dosud nedočkal. Stejně tak jeho další symfonicky orientovaná kompozice (pro rovněž německou produkci) DIE NIBELUNGEN obsahovala na svém CD vydání pouze dvě Eshkeriho instrumentální skladby s celkovou délkou 7,5 minuty. Podobný osud stihl i všechny další skladatelovy větší projekty, které obsahovaly buď pouhých pár minut instrumentální hudby (LAYER CAKE) či k jejich vydání nedošlo pro jistotu vůbec (HANNIBAL RISING, COLOSSEUM: A GLADIATOR'S STORY). Nyní ale Eshkeri podruhé spojil síly s režisérem Matthew Vaughnem u pohádkového snímku STARDUST na motivy populární knížky Neila Gaimana. Eshkeri na filmu začal pracovat již ve fázi scénáře v závěru roku 2005. Mezi první sekvence patřily témata Yvaine, zatímco téma Septima a montáž Flying Vessel vznikly během Eshkeriho návštěvy natáčení v létě 2006. Samotné skládání začalo až v únoru 2007 (již během nahrávání HANNIBAL RISING) a nahrávka, v provedení Eshkeriho/Kamenova oblíbeného The London Metropolitan Orchestra, byla dokončena v květnu 2007.

Mladý hlavní hrdina Tristan své vyvolené slíbí, že aby dokázal svou oddanost, přinese jí právě padlou hvězdu a ona na oplátku o týden odloží svou svatbu s bohatým Humphreym. Tristan se tak vydává na cestu ze své vesnice Zdi do pohádkového království Stormhold, kde umírající král (Peter O'Toole) na smrtelné posteli vyřkne přání, že jeho následovníkem se stane pouze ten z mužských potomků rodu, který navrátí jeho rubínu původní rudou barvu. Králův rubín byl však právě tím, co sestřelilo (z toho důvodu poněkud rozmrzelou) Yvaine z noční oblohy. Tristanovi, vlečícímu Yvaine s královým rubínem zpět do své vesnice, je v patách jak dvojice posledních přeživších princů (každý na svou vlastní pěst), tak i vybraná z tří čarodějnic, Lamia (Michelle Pfeifferová), která chce vykuchnout Yvaine srdce z těla a díky následné hostině si se svými sestrami na pár dalších století zajistit mládí.

Z celkových více než 100 minut nahrávky se svého vydání dočkala přibližně polovina, která tak prezentuje řadu ze základních motivů ve velmi rozsáhlých orchestračních variacích - nechybí rytmicky chytlavé téma Septima, romantické milostné téma Tristana a Yvaine, rozmáchlé téma kapitána pirátů s až nepřiměřeně rozsáhlým šatníkem Shake-Speara (Robert DeNiro), atd. Mezi nejpůsobivější patří téma padlé hvězdy Yvaine (Claire Danesová), které poprvé zazní ve skladbě Shooting Star v plném provedení orchestru a pěveckého sboru a v podobném duchu zazní i ve finálové The Star Shines. Téma Yvaine se dočká i svých jemných převážně sborových variací ve skladbách Three Wishes, Yvaine a v závěru Flying Vessel.

Tématický materiál ja však navzdory svému kouzlu i jednou ze slabin kompozice - i když je hudba instrumentována skutečně velkoryse a jejího nahrávání se zúčastil orchestr čítající 70 hráčů a pěvecký sbor, Eshkeriho témata jsou povětšinou velmi jednoduchá. Na druhou stranu je třeba zmínit, že i ve vedlejších momentech a dramatických okamžících Eshkeri do své hudby začleňuje dříve neslyšené prvky a nové motivy (Zombie Fight). Trio čarodejnic je definováno jak tématicky (viz následující odstavec), tak i sonicky za využití šeptajících hlasů či podobných výbuchů orchestru, kterými se etabloval Dario Marianelli mezi skladatelskou elitu v Gilliamových THE BROTHERS GRIMM. Texturálně orientovaná hudba pro čarodejnice má svůj prostor ve skladbách Lamia's Lair (poslední minuta), Lamia's Doll a především ve finálové The Star Shines.

Při práci do své kompozice Eshkeri začlenil i několik klasických skladeb - výsledkem je tak vedlejší téma Yvaine v nebezpečí, které poprvé zazní v průběhu skladby Creating the Inn (1:30) a následně se rozvíjí v podání smyčců a sólové harfy ve skladbě Lamia's Inn. V tomto případě se jedná o adaptaci Bachovy 2nd prelude in C minor. V Lamia's Inn rovněž počínaje třetí minutou zazní i Eshkeriho variace Holstova Marsu, která slouží i jako téma čarodějnic - postupně gradující krátké tahy hlubokých smyčců, nad nimiž prostupuje sólový fagot, jehož linie je následně přejata trombony (i když někteří budou tvrdit, že se spíš jedná o citaci Kilarova DRACULY, ale kdo tu byl dřív, že?). Při podobné redukci nahrávky pro potřeby CD je překvapivé, že se na CD dostala i skladba Pirate Fight, která je v podstatě source music tvořenou Can Canem Jacquese Offenbacha. Pro našince je zajímavé i začlenění Dvořákova Tance no. 6 ve scéně, kdy kapitán Shake-Spear učí Yvaine valčík - Flying Vessel (čas 2:18). Zatímco Dvořák je integrální součástí skladby, Offenbach je zcela uzavřeným hudebním celkem, který mohl velmi snadno na CD uvolnit prostor pro některou z nevydaných Eshkeriho skladeb - ať již pro vynikající smrtelnou scénu Stormholdského krále, likvidaci biskupa a třetího přeživšího prince či libovolná sekvence dokreslující záběry velkých celků a putujících hrdinů i padouchů. Mezi nepůvodní skladby patří i závěrečná Epilogue, která je vystavěna na akordických přechodech songu Rule the World skupiny Take That, který Eshkeri zaranžoval pro symfonický orchestr, zatímco song samotný doprovází závěrečné titulky (na CD ale naštěstí obsažen není). V neposlední řadě je autorství tracku The Mouse připisováno jak Eshkerimu, tak i režiséru Vaughnovi a pokud budete poslouchat opravdu pozorně, můžete ve skladbě Yvaine zaslechnout i variaci známého popěvku Twinkle, Twinkle, Little Star.

I když by sama kompozice v kompletní podobě neměla problémy s ucházením se o hodnocení nejvyšší, kámenem úrazu je samotná kompilace CD, které z výsledné partitury prezentuje pouhý letmý výsek a řada dalších sekvencí tak chybí - nejedná se však o vyloženě nová témata, ale jejich četné variace, které by při lepším provedením alba mohly dodat kompozici skutečně epický rozsah. Je to o to překvapivější, když nahrávka byla pořízena v Londýně, na který se v nikdy nevztahovaly prohibitivní re-use fees, jež zamezily vydání řady ve Spojených státech nahraných kompozic či byly důvodem jejich redukce na podobně "střídmý" rozsah. Výsledné album je tak přesně na hraně mezi 4 a 5*, a i když nabízí celou řadu skutečně špičkových skladeb (Shooting star, Septimus, Lamia's Inn, Flying Vessel, Cap'n's At The Helm, Tristan and Yvaine, Lamia's Lair, Lamia's doll a Coronation), jednotlivé tracky postrádají své propojení variacemi základních motivů a v řadě případů jsou jejich sestřihy provedené pro potřeby CD bohužel velmi znatelné.

Je však stále třeba smeknout a přát Ilanu Eshkerimu mnoho štěstí s jeho další spoluprácí s Matthewem Vaughnem - komiksovým THORem. Pokud Eshkeri udrží laťku, již nastavil STARDUSTem, máme se v létě 2009 skutečně na co těšit. Mezitím nezbývá než si vychutnat STARDUST (pokud možno v originále) v kvalitním kině za doprovodu neméně okouzlujících obrazů, které jsou důkazem, že i v současnosti může vzniknout vynikající romantická pohádka, která bude jak temná, tak nebude postrádat značné množství humoru a nadhledu, aniž by kdykoliv sklouzávala k infantilitě (THE LAST MIMZY, SHREK TŘETÍ) či značně kolísala ve svém tempu a odhodlaně podsouvala otravná morální ponaučení (BRIDGE TO TERABITHIA).LOKUTUS

 
Hudba *****    Album ***    Zvuk *****

 

Tiež pozrite:

Pirates of the Caribbean: At World's End 
 
Star Trek II: The Wrath of Khan 
 
Hannibal Rising 
 

 


Artwork copyright (c) 2007 Paramount Pictures, review copyright (c) 2007 Petr Kocanda

TOPlist