A Christmas Carol / A Child is Born
(Bernard Herrmann)

 


A CHRISTMAS CAROL (1954)

1. Prelude / On This Darkest Day
of Winter (2:49)

2. Santa Claus, Santa Claus /
The Office (1:55)

3. Marley
(The Spirit Lament) (2:05)

4. The Past /
The Christmas Dance (02:35)

5. What Should I Give My Lad /
Girl for Christmas? (4:57)

6. A Very Merry Christmas
(Oh, Days May Come) (2:55)

7. And Bless Us Everyone /
The Future (3:06)

8. The Grave / The Bells (1:36)

9. Greetings / The Doorway /
Dear God of Christmas /
Finale (7:02)
A CHILD IS BORN (1955)

10. Part One: "This is a Town..." (5:42)

11. Part Two: "The Day Passed,
and the Night Fell
On the Town...." (6:55)

12. Part Three:
"The Night Deepens...." (12:32)

 

TT 54:10

 
 

  • Hudbu složil: Bernad Herrmann
  • Dirigoval: Bernard Herrmann
  • Texty: Maxwell Anderson (Carol), Stephen Vincent Benet (Child)
  • Nahrál: The CBS Orchestra, The Roger Wagner Chorale
  • Produkce: Bruce Kimmel
  • Kritzerland Records 1954/1955 (KR-20011-9)
 

Hudba / Album

V ranných dobách televizního vysílání byly televizní společnosti často odkázány pouze na uvádění nejstarších snímků, které do televizního vysílání uvolnila filmová studia. V těchto dobách tak vznikaly celé řady televizních cyklů a původních živě vysílaných televizních programů, které posléze daly vzniknout prvním televizním seriálům. V průběhu těchto ranných dob představovala televize prostředí, které dalo vzniknout řadě mladých talentů filmové hudby, tak rovněž přinášelo i uplatnění některým hollywoodským skladatelským veteránům mezi většími filmovými projekty. Jedním z unikátních pořadů byl vánoční speciál v rámci cyklu SHOWER OF STARS společnosti CBS, který zpracovával filmaři velmi oblíbenou Dickensovu povídku A CHRISTMAS CAROL. Původní vysílání bylo datováno 23. prosince 1954 a četné reprízy probíhaly i v následujících letech. A CHRISTMAS CAROL byla unikátní nejen ve svém velkorysém provedení, ale jednalo se rovněž o jedno z prvních barevných vysílání (i když většina tehdejších diváků byla odkázána na černobílé televizní přijímače) na filmový negativ natáčeného pořadu, ve kterém vytvořili hlavní role Frederic March a Basil Hawthorne.

Hudbu k tomuto speciálu obstaral Bernard Herrmann, který pro A CHRISTMAS CAROL zkomponoval jednu ze svých nejunikátnějších kompozic pro filmové plátno (či televizní obrazovku). Herrmannova hudba využívá kromě 40-členného orchestru rovněž i rozsáhlý pěvecký sbor, který doplňuje několik vokálních sólistů, jež hudbě dodávají v některých případech až operní nádech (What Shall I Give My Lad/Girl for Christmas, A Very Mery Christmas, And Bless Us Everyone/The Future). Kromě těchto vážnějších okamžiků, Herrmann složil i několik skladeb, které spíše než na jeho klasické postupy sází na dobové taneční okamžiky (The Past / The Christmas Dance) či odkazují k jeho poklidným kompozicím pro komorní dramata jako GHOST AND MRS MUIR. Nedlouho po uvedení A CHRISTMAS CAROL bylo vydáno LP, které roku 2008 posloužilo jako jediný možný zdroj pro CD vydání. LP bohužel obsahuje rovněž řadu dialogů, které spíše uvozují a zakončují některé skladby, do jejichž hudební části povětšinou výrazněji nezasahují (větší množství dialogů zazní pouze ve skladbách The Past/The Christmas Dance a The Grave/The Bells). Jediným výraznějším narušením hudby dialogy tak představuje závěrečná Greetings/The Doorway/Dear God of Christmas/Finale, jejíž rytmické části lehce připomínají sekvenci Kane Marries z CITIZEN KANE.

Na stejném CD byla rovněž vydána i hudba k druhému Herrmannovu vánočnímu CBS speciálu, který byl v rámci cyklu THE GENERAL ELECTRIC THEATRE uveden poprvé 25. prosince 1955. A CHILD IS BORN vychází z podobného základu jako Herrmannova hudba pro A CHRISTMAS CAROL: Herrmann sám dirigoval CBS orchestr, který doplňoval pěvecký sbor (libreto vycházelo přímo z předlohy Stephena Vincenta Beneta) a dva sólisté Metropolitní opery: Nadine Connerová a Theodor Uppman. A CHILD IS BORN se však již nesetkalo se srovnatelným úspěchem a jediným materiálem, který přežil až do dnešních dní byl kompletní audiozáznam celého živě vysílaného speciálu, který posloužil jako zdroj pro vydání na CD. Ve srovnání s A CHRISTMAS CAROL tak nabízí A CHILD IS BORN o poznání více dialogů, jež jsou pouze nenápadně podkresleny Herrmannovou hudbou, která využívá hlubší smyčce a nenápadné dechy. I když A CHILD IS BORN rovněž obsahuje i zmiňované operní sólisty, Herrmannova hudba je převážně utopena pod množstvím dialogů a více prostoru získává na pouhých několik málo okamžiků rozesetých v průběhu tria dlouhých skladeb. Herrmann tak klade o poznání větší důraz na pouhé lyrické podkreslení dialogů a vokální sólisté nemají příliš prostoru pro plné předvedení svého potenciálu. Ve srovnání s výsledkem, kterého Herrmann dosáhl v případě A CHRISTMAS CAROL (za níž byl plným právem nominován na cenu Emmy), A CHILD IS BORN nevyužívá dostatečně všech svých prostředků.

I když byly pro mastering CD společnosti Kritzerland použity nepříliš kvalitní materiály, zvuková kvalita výsledného CD je povětšinou velmi dobrá pouze s větším množstvím šumu v případě A CHILD IS BORN a občasnými defekty v hlasitějších okamžicích v případě obou kompozic. I navzdory svému nepříliš ideálnímu technickému provedení, které je zapříčiněno absencí kvalitnějších masterů, které by obsahovaly pouze Herrmannovu hudbu, představuje toto CD unikání pohled na nepříliš známou stránku Herrmannovy tvorby. Nezbývá tak než doufat, že jednou dojde k novému nahrání Herrmannovy hudby pro oba vánoční speciály, jejichž hudební doprovod by v tom případě mohl aspirovat na plně zasloužené maximální hodnocení a současně by tak bylo umožněno vychutnat si tuto dvojice nepříliš známých Herrmannových mistrovský děl většímu množství příznivcům filmové hudby než umožnilo vydání společnosti Kritzerland, jehož limitovaný náklad 1000 kusů byl vyprodán pouhých 24 hodin po svém vydání...LOKUTUS

 
Hudba *****    Album ****    Zvuk **

 

Tiež pozrite:

The Robe 
 
The Age of Innocence 
 
La Double Vie de Véronique 
 

 


Artwork copyright (c) 1954/1955 CBS, review copyright (c) 2008 Petr Kocanda

TOPlist