Lost Years: A People's Struggle for Justice
(Darren Fung)

 


1. Opening Title Credits (1:29)

2. Chinatown Explorer (1:02)

3. Gold Mountain (2:16)

4. Distant Reunion (2:25)

5. Angel Island, Ellis Island (2:07)

6. Futures Not So Known (1:48)

7. Leaving Home (1:24)

8. An UNtold Past (1:19)

9. Old China, New China (2:57)

10. Gone Without a Trace (2:50)

11. Fractured Reconciliation (1:58)

12. What Could Have Been (3:18)

13. Returning Home (1:21)

14. The Next Chapter (2:40)

15. For Those Who Follow (2:46)

16. Chop Suey (1:02)

 

TT 32:40

 
 

  • Hudbu složil: Darren Fung
  • Dirigoval: Darren Fung
  • Nahrál: China National Symphony Orchestra
  • Produkce: Darren Fung
  • MovieScore Media 2011/2013 (MMD0025)
 

Hudba / Album

"Dozvědět se více o čínsko-kanadské historii bylo fascinující. Již dlouho jsem chtěl najít projekt, který by mi umožnil navázat na mé čínské kořeny."

- Darren Fung

Kanadská dokumentární minisérie LOST YEARS: A PEOPLE'S STRUGGLE FOR JUSTICE pojednává o více než 150leté historii emigrace Číňanů do Kanady, Austrálie a na Nový Zéland a podmínkami, se kterými se při cestě za svobodou v rozličných lokalitách jednotlivé imigrační proudy střetly. Na případu spolurežiséra snímku Kendy Gee (pod filmem je podepsán spolu s dokumentaristou Tomem Radfordem), pátrájícího po historii své vlastní rodiny, vypráví o střetu nově příchozích s předsudky starousedlíků a o cestě, kterou museli podstoupit za vydobytím vlastních práv a svobod. Více než 12 let výzkumu a 2 roky produkce vedly ke vzniku ceněného snímku, který si odbyl svou premiéru v kanadské televizi již v srpnu 2011 a nyní zahajuje úspěšné tažení po rozličných světových festivalech. Mezi jeho poslední mnohá ocenění a z našeho pohledu ta skutečně nejdůležitější jsou nominace za původní hudbu, kterou pro LOST YEARS složil kanadský skladatel Darren Fung (JUST BURRIED), jemuž jeho kompozice vynesla nominace na Canadian Screen Award v kategorii "Nejlepší původní hudba k nefikčnímu filmu či seriálu" a nominaci na Gold Medal for Excellence za "Nejlepší dopad hudby v dokumentárním filmu" na festivalu Sundance (aka Park City).

Fungova nahrávka je čistě symfonická a v rámci své relativně skromné stopáže využívá nejen množství rozličných sólových partů jak západní (především klavír či housle), tak i východní provenience (čínské housle erhu a východní obdoba loutny pipa - viz Gold Mountain či The Next Chapter). Všechny tyto aspekty nahrávky skladatel navzájem prolíná nejen mezi sebou, ale příležitostně je i podkresluje klasickým symfonickým orchestrem, který v některých momentech nahrávky získává náležitě výpravný rozmach. Fungova kompozice je ale ve větší míře vystavěna na řadě sólových partů, které se prolínají mezi sebou, zatímco orchestr častěji jen nenápadně přizvukuje a nahrávka tak nabízí autentický hudební doprovod, který nepřebíjí filmový obraz, ale přesto je velmi zajímavou a posluchačsky vděčnou kulisou i na samostatný poslech. Těžko v rámci nahrávky vybrat některé skutečně výjimečné momenty, jelikož se soundtrack povětšinou obejde bez výraznějších výkyvů tempu i stylu a své celkové atmosféře. Zatímco ve většině nahrávky skladatel pracuje především s klavírem a erhu, v některých skladbách erhu naopak kombinuje se zvukem západních houslí (viz např. Gone without Trace, Fractured Reconciliation, Returned Home či The Next Chapter) a ve skladbách Opening Title Credit (v niž se teprve pozvolna přidává ke klavíru a erhu), Angel Island, Ellis Island, Leaving Home, Old China, New China, What Could Have Been, The Next Chapter a finální For Those Who Follow neváhá ani začlěnit náležitě rozmáchlý výpravný orchestr. Mezi ojedinělé v rámci nahrávky se řadí i lehce dobová Chinatown Explorer a až westernový úvod Gold Mountain a skladba Chop Suey, které nahrávce dodávají optimističtější a energičtější nádech.

LOST YEARS byl značně osobním projektem nejen pro spolurežiséra, hlavního představitele a vypravěče v jedné osobě a v podobě Kendy Gee, ale rovněž i pro skladatele Darrena Funga, jehož rodina emigrovala do Kanady na počátku 70. let a tedy dlouho po éře, na kterou se snímek soustředí. I přesto se ale jedná pravděpodobně o dosud nejosobnější projekt tohoto zvolna se prosazujícího skladatele, jemuž tento snímek umožnil vzdát hold svým kořenům a zkombinovat obsáhlý symfonický orchestr s řadou etnických nástrojů, jenž dominují variacím řady hlavních témat, jež řadí tento rozsahově skromný soundtrack ke špičce soudobé hudební produkce a dále umocňují Fungovu pozici mezi špičkou nastupující skladatelské generace. V průběhu snímku má hudba často velmi výsadní postavení, jelikož film sám kombinuje pouze obraz, hlas vypravěče a hudbu, která spíše překlenuje jednotlivé sekvence, aniž by kdy přespříliš lpěla na jednotlivých scénách a byla zbytečně svázána střihovou skladbou. Jedinou slabinou je dostupnost nahrávky, jejiž vydání je plánováno na začátek února pouze v rámci digitální distribuce prostřednictvím iTunes a dalších podobně orientovaných obchodů.


Lokutus


english version

"To learn about Chinese-Canadian history was fascinating. I have always wanted to do a project that tied me back to my Chinese roots.."

- Darren Fung
Canadian documentary miniseries LOST YEARS: A PEOPLE'S STRUGGLE FOR JUSTICE focuses on more than 150-year history of Chinese emigration to Canada, Australia and New Zealand and the conditions with which individual immigration streams clashed on the road to freedom. The movie follows its co-director Kendy Gee (credited as both co-director and co-writer together with documentarist Tom Radford) searching for the history of his own family and prejudices the newcomers had to overcome to gain their own rights and freedoms in their new homes. More than 12 years of research and 2 years in production led to making of a reputable documentary, which was initially released on Canadian television in August 2011 and is now launching successful campaign at various international film festivals. Among his several recent awards are also two nominations for the original score composed by Canadian Darren Fung (JUST BURRIED, BEYOND SHERWOOD FOREST) who was nominated for Canadian Screen Award in the "Best Original Music for a Non-Fiction Program or Series" category and another nomination for the Gold Medal for Excellence in "Best Impact of Music in a Documentary" category at Sundance (aka Park City) Festival.

Fung composed purely symphonic score and within its relatively modest playing time he offers few main themes presented by various solo parts performed on both western (piano and violin) and eastern instruments (Chinese violin erhu and pipa which is a form of Chinese lute and can be heard for example in Gold Mountain or The Next Chapter cues). Fung often combines his soloists with each other and rarely also incorporates traditional symphony orchestra recorded with prestigous China National Orchestra in Beijing. Despite having larger symphonic forces available at his disposal, the composer created the score that is mostly based on various solo instruments that are only briefly accompanied by the orchestra, and it is through all these various soloists the main themes get most of their development and variations and create one of the most memorable scores of recent months that not only excells in its combination with the image but also offers an excellent listening experience on its own. It's nearly impossible to chose any stand out moments through the recording, which gets mostly along without any major modulations in its overall orchestration, tempo or style. While most of the cues present incarnations of the main themes performed by either solo piano, erhu and later on also solo violin (for example in Gone without Trace, Fractured Reconciliation, Returned Home or The Next Chapter), composer also incorporates large sweeping orchestra, which dominates tracks such as Opening Credit Title (when solo piano and erhu parts are only gradually joined by an orchestra), Angel Island, Ellis Island, Leaving Home, Old China, New China, What Could Have Been, The Next Chapter and For Those Who Follow. To further expand thematic and stylistic richness of his score, Fung also briefly incorporates contemporary feel of 1920s in Chinatown Explorer and quite lively and energetic western-like cues Gold Mountain and Chop Suey, which offer rare optimistic moments of his mostly dramatic work.

LOST YEARS was immensely personal project not only for the co-director and narrator Kendy Gee, but also for the composer Darren Fung, whose family moved to Canada in the 70s - therefore long after the period the movie focuses on - and is still the most personal project of this rising composer, who was finally allowed to pay beautiful tribute to his own musical herritage and combine various instruments of chinese folk origin with orchestra background. Majority of Fung's score is based on a series of fully developed themes and offers brilliantly conceived composition that could have been major asset of any high profile production and again confirms his position among the best of new generation of composers. Fung's score for LOST YEARS also benefits from the movie's documentary form, which allows its music to play a major role in the overall sound design of the film, which mostly combines images, narrator's voice and music only without being overly limited by movie's editing, which would have to follow more closely in movie of another genre. The only drawback is the availability of this recording, which is currently set on release on Movie Score Media and will be available exclusively on iTunes and through the various digital online stores early next month.Lokutus

 
Hudba *****    Album ****    Zvuk ****

 

Tiež pozrite:

Beyond Rangoon 
 
Lil Tokyo Reporter 
 
House of Flying Daggers 
 

 


Artwork copyright (c) 2011 Lost Years Productions, review copyright (c) 2013 Petr Kocanda

TOPlist